Vážení návštěvníci,

vítejte na internetových stránkách II. chirurgické kliniky cévně-transplantační FN Olomouc a LF UP v Olomouci. Náš web by vám měl poskytnout základní přehled o struktuře naší kliniky, poskytované péči, personálu a současně informace k výuce studentů a o vědeckovýzkumných aktivitách našeho pracoviště.