Jakou péči poskytujeme

 • II. chirurgická klinika jako součást Komplexního kardiovaskulárního centra ve spolupráci s týmem angiointervenční radiologie z Radiologické kliniky FN Olomouc zajišťuje kompletní chirurgickou a endovaskulární léčbu cévních onemocnění s důrazem na hybridní výkony, speciální endovaskulární léčbu aortálních výdutí, na cévní přístupy k hemodialýze a péči o diabetickou nohu.
 • Jako součást Regionálního transplantačního centra se klinika podílí na odběrech orgánů k transplantaci, na transplantacích ledvin a je zapojena do celorepublikového programu transplantací ledvin od žijících dárců.
 • V chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek využíváme neinvazivní peroperační neurostimulace nervus laryngeus recurrens k minimalizaci rizika peroperačního poranění nervu.
 • V chirurgii varixů se dále rozvíjí miniinvazivní metoda radiofrekvenční ablace. V pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti se klinika podílí na pregraduální a postgraduální výuce chirurgie pro lékaře a nelékařské obory.
 • V současné době představuje léčebná péče kliniky 9000 ambulantních vyšetření, 2000 hospitalizací, 1500 operací (1200 cévních) ročně a ve spolupráci s angiointervenčním pracovištěm radiologické kliniky 300 hybridních cévních radiointervenčních výkonů ročně.

Spektrum prováděných výkonů

TEPENNÁ ONEMOCNĚNÍ

 • chirurgická a endovaskulární léčba výdutí aortálních, pánevního řečiště a popliteální arterie
 • chirurgická a endovaskulární revaskularizace končetin, hybridní výkony
 • chirurgická a endovaskulární léčba větví aortálního oblouku (karotidy, subklavie), tumory karotického glomu
 • léčba viscerální ischémie

ŽILNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • klasická chirurgická léčba žilní nedostatečnosti
 • miniinvazivní metoda odstranění varixů – radiofrekvenční okluze RFO, VARICLOSE

PŘÍSTUPY PRO DIALÝZU

 • cévní spojky k hemodialýze – autologní AVF, protetické AVG, atypické přístupy, komplexní řešení komplikací
 • permanentní dialyzační katetry
 • peritoneální dialyzační katetry (Tenckhoff)

CHIRURGIE VEGETATIVNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

 • léčba hyperhidrózy, Raynaudova syndromu miniinvazivní metodou torakoskopické sympatektomie

DIABETICKÁ NOHA

 • komplexní léčba syndromu diabetické nohy

AV MALFORMACE (HEMANGIOMY)

 • endovaskulární léčba

TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

 • odběry orgánů
 • transplantace ledvin od kadaverózních i žijících dárců

ENDOKRINOCHIRURGIE

 • chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek

Transplantace ledviny