Jak se objednat

Pacient, kterého doporučil k vyšetření jeho praktický lékař nebo specialista, se může do ambulance objednat telefonicky na čísle 588 442 405 v době 11.00 - 15.00 hodin nebo osobně v kartotéce II.chirurgické kliniky v přízemí budovy A. Personál s ním dohodne přesný termín a čas vyšetření.

Podrobnější informace o ambulancích získáte při rozkliknutí dlaždic ambulancí a poraden.