Centrum pro cévní přístup

Program náhrady funkce ledvin má 3. základní modality: hemodialýzu (HD), peritoneální dialýzu a transplantaci ledviny. Volba jednotlivých programů je v rukou především dialyzačních center.

Cílem centra pro cévní přístup k dialýze je komplexní přístup k nemocným s chronickým renálním selháním. Před založením cévního přístupu k hemodialýze bude nemocný ve FNOL došetřen a bude mu nabídnuta nejvhodnější forma přístupu, ev. i jiná léčba (transplantace, peritoneální dialýza).

Správně založená arteriovenózní spojka nebo graft k hemodialýze je spojena s nižším počtem komplikací. Ty jsou dnes častým výkonem v chirurgii cévního přístupu, jsou materiálně i technicky náročné a nemocnými jsou špatně snášeny. Cílem je také snížit počet zavedených dialyzačních kanyl a permanentních žilních katétrů, které jsou spojeny s nejvyšším výskytem infekčních a trombotických komplikací.

Od července 2022 provádíme zakládání endovaskulárních AVF ( endoAVF), tj. miniinvazivně.

Na činnosti centra, zejména na indikaci k založení cévního přístupu, jeho monitoraci a kontrole celkového stavu nemocných se podílejí: II. chirurgická klinika, III. interní klinika (nefrologie) a Radiologická klinika.

Uvedená pracoviště zajišťují péči i o tzv. nespádové nemocné.

Ambulantní péče:

Cestou poradny bude nemocný zhodnocen z hlediska cévního přístupu k dialýze, došetřen a bude zvážena potřeba a typ pomocných vyšetření. Pomocné vyšetření ( flebografie, ultrasonografie) jsou prováděny ve spolupráci s Radiologickou klinikou.  Poradna bude dále monitorovat založené spojky a zajišťovat kvalitní primární asistovanou funkci přístupu.

Lůžková péče:

Zajišťuje II. chirurgická klinika

Otevírací doba: Út 8:00 - 15:00

Poradna pro cévní přístup k dialýze je otevřena každé úterý od 8:00 do 15:00 v prostorách ambulance II.chirurgické kliniky. Do poradny je nutné se objednat. Kontakt: 588 442 405

Personál a kontakty:

Vedoucí lékař centra:
MUDr. Jana Janečková, Ph.D.
Jana.Janeckova@fnol.cz 
MUDr. Julia Jaroščiaková Julia.Jarosciakova@fnol.cz